ด่วน !! เตรียมให้พร้อมรับมือ พายุฝน-ลูกเห็บ ล่าสุดอุตุฯ เตรียมออกมาประกาศแบบนี้ โปรดระวังให้มาก

loading...

loading...
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 13-15 พ.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 พ.ค. ประเทศ ไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบางแห่ง ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 15-19 พ.ค. ใน ระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยในช่วงวันที่ 13-14 พ.ค. หย่อม ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีแนวลมพัดสอบของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก และในช่วงวันที่ 15-16 พ.ค. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 19-21 พ.ค. หย่อม ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มพัฒนาตัวเป็นพายุไซโคลน และคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินเดียใน ระยะต่อไป โดยพายุนี้ไม่มีกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยในระยะนี้

ภาคเหนือ อากาศ ร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 13-15 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-44 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 16-19 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-19 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 13-15 พ.ค. อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
อุณหภูมิ ต่ำสุด 27-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 40-43 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วงอุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วงลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนโดยทั่วไปในช่วงวันที่ 13-17 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรในช่วงวันที่ 18-19 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไปในช่วงวันที่ 13-16 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
loading...
ที่มา:siamupdate.com
ด่วน !! เตรียมให้พร้อมรับมือ พายุฝน-ลูกเห็บ ล่าสุดอุตุฯ เตรียมออกมาประกาศแบบนี้ โปรดระวังให้มาก ด่วน !! เตรียมให้พร้อมรับมือ พายุฝน-ลูกเห็บ ล่าสุดอุตุฯ เตรียมออกมาประกาศแบบนี้ โปรดระวังให้มาก Reviewed by for you on 5:59:00 PM Rating: 5
Powered by Blogger.
loading...